CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

April 17, 2010

MINGGU 15

(Isnin , 12 April 2010)
BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)
Tajuk : Teka silang kata (Kata panggilan dan kata gelaran)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Menyenaraikan kata panggilan dan kata gelaran yang tersembunyi dalam teka silang kata.
Fokus Utama : 2.1 Aras 1 (i),(ii)
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : Teka silang kata
Sistem Bahasa : Kosa kata
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar boleh mengetahui kata panggilan dan kata gelaran yang ada.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1F (5.10 – 6.20)
Unit / Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Penjagaan dan Peningkatan Imej Sekolah
Pengetahuan : Mengenal pasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Kemahiran : Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Nilai : Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Hormat-menghormati
Aktiviti : Latihan
Refleksi : Pelajar menulis sebuah rencana berkenaan cara murid-murid menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat antara satu sama lain.Aktiviti ini merangsang minda pelajar untuk berfikir cara yang terbaik dalam menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain.

(Selasa,13 April 2010)
CUTI TANPA GAJI (Medical Check Up)

(Rabu , 14 April 2010)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Nilai berkaitan dengan perkembangan diri
Tajuk : Berdikari Mencerminkan Kedewasaan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Mengenalpasti perkara yang dilakukan untuk membina sikap berdikari.
2) Melatih diri untuk berdikari.
3) Berusaha sendiri tanpa mengenal putus asa untuk mencapai kejayaan.
Penerapan Nilai : Yakin pada diri
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan, nota dan latihan
Refleksi : Pelajar membuat latihan pengukuhan bagi menguji sejauh mana sikap berdikari ada pada diri mereka masing-masing.Di samping itu,pelajar lebih memahami apa itu sikap berdikari dan kepentingannya kepada setiap individu.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1H (2.00 -3.10)
Unit / Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Penjagaan dan Peningkatan Imej Sekolah
Pengetahuan : Mengenal pasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Kemahiran : Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Nilai : Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Hormat-menghormati
Aktiviti : Latihan
Refleksi : Pelajar menulis sebuah rencana berkenaan cara murid-murid menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat antara satu sama lain.Aktiviti ini merangsang minda pelajar untuk berfikir cara yang terbaik dalam menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (5.10 – 6.20)
Tajuk : Golongan Kata
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan sesi penerangan
Sistem Bahasa : Kata nama,kata kerja,kata adjektif dan kata tugas.
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menjawab soalan golongan kata dengan memilih jawapan yang terbaik daripada jawapan A-D,terdapat segelintir pelajar kurang memahami maksud perkataan yang diberikan contohnya menoreh.

(Khamis ,15 April 2010)
BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (4.00 – 5.10)
Tajuk : Pemajmukan Kata
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Mengetahui pemajmukan kata yang sentiasa digunakan dalam ayat.
2) Penggunaan pemajmukan kata dengan betul.
Fokus Utama : 2.3 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 2.3 Aras 2 (i)
Aktiviti : Latihan
Sistem Bahasa : Kata majmuk
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menjawab soalan berkaitan kata majmuk,sama ada kata majmuk ditulis serangkai atau kata majmuk ditulis terpisah.Kebanyakan pelajar keliru dengan kata majmuk tersebut.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (5.45 – 6.20)
(Balik awal disebabkan kes hysteria)

(Jumaat, 16 April 2010)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1L (2.35-3.45) dan 1C (5.10-6.20)
Unit / Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Penjagaan dan Peningkatan Imej Sekolah
Pengetahuan : Mengenal pasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Kemahiran : Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Nilai : Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Hormat-menghormati
Aktiviti : Latihan
Refleksi : Pelajar menulis sebuah rencana berkenaan cara murid-murid menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat antara satu sama lain.Aktiviti ini merangsang minda pelajar untuk berfikir cara yang terbaik dalam menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain.

0 comments: