CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

September 24, 2010

MINGGU 38

(Isnin , 20 September 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1C (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran.
Kemahiran : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.
Nilai : Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menangani cabaran.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Jati diri
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai pentingnya jati diri dalam diri setiap individu bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran-cabaran masa depan.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Soal jawab dan latih tubi
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar sedaya upaya menjawab soalan yang diajukan dan bertanya sekiranya tidak memahami maksud perkataan yang dijumpai dalam soalan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (5.45 – 6.20)
Unit / Tema : Saling menghormati antara negara
Tajuk : Kesepakatan menjamin pembangunan serantau
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.
2) Menjelaskan perlunya sikap hormat-menghormati antara negara ASEAN demi kemakmuran serantau.
Penerapan Nilai : Saling Menghormati Antara Negara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar dapat menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.

(Selasa , 21 September 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1F (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran.
Kemahiran : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.
Nilai : Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menangani cabaran.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Jati diri
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai pentingnya jati diri dalam diri setiap individu bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran-cabaran masa depan.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)
Tajuk : Kata Adjektif / Kata Penguat
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami penggunaan kata adjektif / kata penguat dengan betul.
Fokus Utama : 2.2 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 2.2 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan latih tubi
Sistem Bahasa : Kata nama
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar memahami soalan yang diajukan kepada mereka dalam sesi perbincangan dan ini membantu para pelajar menjawab soalan dengan betul.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K ( 5.10 -6.20)
Unit / Tema : Saling menghormati antara negara
Tajuk : Kesepakatan menjamin pembangunan serantau
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.
2) Menjelaskan perlunya sikap hormat-menghormati antara negara ASEAN demi kemakmuran serantau.
Penerapan Nilai : Saling Menghormati Antara Negara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar dapat menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.

(Rabu , 22 September 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1A (2.00 – 3.10)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran.
Kemahiran : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.
Nilai : Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menangani cabaran.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Jati diri
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai pentingnya jati diri dalam diri setiap individu bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran-cabaran masa depan.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (5.10 – 6.20)
Tajuk : Membina ayat berdasarkan gambar
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Bercerita tentang peristiwa berdasarkan gambar dengan urutan yang betul.
2) Membina ayat berdasarkan gambar.
Fokus Utama : 2.2 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 2.2 Aras 2 (i)
Aktiviti : Soal jawab dan latih tubi
Sistem Bahasa : Ayat tanya dan kata nama
ABM : Gambar foto,buku teks dan buku rujukan
Refleksi : Pelajar memberi respon yang baik semasa sesi perbincangan berdasarkan gambar yang diberikan.Tetapi terdapat segelintir pelajar sukar untuk membina ayat menggunakan ayat yang betul.

(Khamis , 23 September 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1H (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran.
Kemahiran : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.
Nilai : Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menangani cabaran.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Jati diri
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai pentingnya jati diri dalam diri setiap individu bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran-cabaran masa depan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (3.25 – 4.00)
Unit / Tema : Saling menghormati antara negara
Tajuk : Kesepakatan menjamin pembangunan serantau
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.
2) Menjelaskan perlunya sikap hormat-menghormati antara negara ASEAN demi kemakmuran serantau.
Penerapan Nilai : Saling Menghormati Antara Negara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Latihan
Refleksi : Pelajar memahami lebih mendalam tentang negara-negara ASEAN dan maksud logo ASEAN tersebut.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (4.00 – 5.10)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan sesi penerangan
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menyemak soalan tatabahasa yang dibuat dan melihat kesalahan yang dilakukan dan cuba membetulkan kesalahan tersebut.

(Jumaat, 24 September 2010)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (3.10 – 3.45)
Unit / Tema : Saling menghormati antara negara
Tajuk : Kesepakatan menjamin pembangunan serantau
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.
2) Menjelaskan perlunya sikap hormat-menghormati antara negara ASEAN demi kemakmuran serantau.
Penerapan Nilai : Saling Menghormati Antara Negara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Latihan
Refleksi : Pelajar memahami lebih mendalam tentang negara-negara ASEAN dan maksud logo ASEAN tersebut.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1L (4.00 – 5.10)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran.
Kemahiran : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.
Nilai : Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menangani cabaran.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Jati diri
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai pentingnya jati diri dalam diri setiap individu bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran-cabaran masa depan

(Sabtu, 25 September 2010) – ganti Selasa

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1F (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran.
Kemahiran : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.
Nilai : Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menangani cabaran.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Jati diri
Aktiviti : Latihan pengukuhan
Refleksi : Pelajar diberikan latihan agar pelajar lebih memahami tajuk yang dipelajari.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)
Tajuk : Sistem Bahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami penggunaan kata adjektif / kata penguat dengan betul.
Fokus Utama : 2.2 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 2.2 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan latih tubi
Sistem Bahasa : Kata nama
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menjawab soalan yang diberikan dengan baik.Tetapi masih ada pelajar yang tidak berapa fasih membaca.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K ( 5.10 -6.20)
Unit / Tema : Saling menghormati antara negara
Tajuk : Kesepakatan menjamin pembangunan serantau
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerangkan bahawa kesepakatan antara negara penting untuk meningkatkan pembangunan serantau.
2) Menjelaskan perlunya sikap hormat-menghormati antara negara ASEAN demi kemakmuran serantau.
Penerapan Nilai : Saling Menghormati Antara Negara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Latihan pengukuhan
Refleksi : Pelajar akan lebih memahami tajuk tersebut dengan menjawab latihan yang diberikan.

August 29, 2010

MINGGU 37


(Isnin, 13 September 2010 - Jumaat, 17 Setember 2010)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


MINNGU 36

(Isnin, 6 September 2010 - Jumaat, 10 September 2010)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

MINGGU 35

(Isnin , 30 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1C (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengetahui tanggungjawab membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Kemahiran : Melibatkan diri dalam membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya
Nilai : Berempati dan menghormati golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Perasaan Empati
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai apa itu sikap empati dan mengapa kita perlu ada sikap empati terhadap orang yang kurang bernasib baik dalam menghadapi cabaran dalam kesinambungan kesejahteraan rakyat.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Soal jawab dan latih tubi
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar sedaya upaya menjawab soalan yang diajukan dan bertanya sekiranya tidak memahami maksud perkataan yang dijumpai dalam soalan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (5.45 – 6.20)
Unit / Tema : Keamanan dan Keharmonian
Tajuk : Semangat Kejiranan Asas Perpaduan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menghuraikan sikap kejiranan yang baik untuk mengeratkan perpaduan.
2) Menjadi jiran baik yang boleh di contohi oleh masyarakat.
Penerapan Nilai : Hidup bersama secara aman.
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar dapat menjadi jiran yang baik dan dapat di contohi oleh masyarakat.

(Selasa , 31 Ogos 2010)
SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN YANG KE – 53

(Rabu , 1 September 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1A (2.00 – 3.10)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengetahui tanggungjawab membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Kemahiran : Melibatkan diri dalam membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya
Nilai : Berempati dan menghormati golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Perasaan Empati
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai apa itu sikap empati dan mengapa kita perlu ada sikap empati terhadap orang yang kurang bernasib baik dalam menghadapi cabaran dalam kesinambungan kesejahteraan rakyat.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)

Tajuk : Tatabahasa (Objektif,25 soalan)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memilih jawapan yang betul bagi setiap soalan yang diajukan.
2) Mengukuhkan kekuatan tatabahasa setiap pelajar.
Fokus Utama : 2.1 Aras 1 (i),(ii)
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : Latih tubi dan soal jawab.
Sistem Bahasa : Kosa kata
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar cuba memahami kehendak soalan yang diberikan.Terdapat segelintir pelajar yang sukar memahami maksud soalan dan ini menyukarkan mereka menjawab dengan betul.

(Khamis , 2 September 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1H (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengetahui tanggungjawab membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Kemahiran : Melibatkan diri dalam membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya
Nilai : Berempati dan menghormati golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Perasaan Empati
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai apa itu sikap empati dan mengapa kita perlu ada sikap empati terhadap orang yang kurang bernasib baik dalam menghadapi cabaran dalam kesinambungan kesejahteraan rakyat.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (3.25 – 4.00)
Unit / Tema : Keamanan dan Keharmonian
Tajuk : Permuafakatan Membawa Keberkatan.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan untuk pembangunan negara.
2) Melibatkan diri dalam pelbagai aktivti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.
Penerapan Nilai : Saling membantu dan bekerjasama.
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar dapat menghuraikan sikap kejiranan yang baik untuk mengeratkan perpaduan.
BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (4.00 – 5.10)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan sesi penerangan
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menyemak soalan tatabahasa yang dibuat dan melihat kesalahan yang dilakukan dan cuba membetulkan kesalahan tersebut.

(Jumaat, 3 September 2010)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (3.10 – 3.45)
Unit / Tema : Keamanan dan Keharmonian
Tajuk : Semangat Kejiranan Asas Perpaduan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menghuraikan sikap kejiranan yang baik untuk mengeratkan perpaduan.
2) Menjadi jiran baik yang boleh di contohi oleh masyarakat.
Penerapan Nilai : Hidup bersama secara aman.
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar dapat menjadi jiran yang baik dan dapat di contohi oleh masyarakat.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1L (4.00 – 5.10)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Mengetahui tanggungjawab membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Kemahiran : Melibatkan diri dalam membantu golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya
Nilai : Berempati dan menghormati golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Perasaan Empati
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai apa itu sikap empati dan mengapa kita perlu ada sikap empati terhadap orang yang kurang bernasib baik dalam menghadapi cabaran dalam kesinambungan kesejahteraan rakyat.


MINGGU 34

(Isnin , 23 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1C (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Menerangkan kepentingan kesedaran sivik.
Kemahiran : Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau di sekolah.
Nilai : Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Kesedaran sivik
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai kepentingan kesedaran sivik dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui dalam kehidupan seharian.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Soal jawab dan latih tubi
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar sedaya upaya menjawab soalan yang diajukan dan bertanya sekiranya tidak memahami maksud perkataan yang dijumpai dalam soalan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (5.45 – 6.20)
Unit / Tema : Demokrasi
Tajuk : Penglibatan Diri Dalam Aktiviti Kemasyarakatan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Mengenal pasti aktiviti kemasyarakatan yang boleh diceburi.
2) Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan yang berfaedah.
Penerapan Nilai : Penglibatan diri dalam pembangunan negara.
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar didedahkan berkenaan aktiviti kemasyarakatan supaya mereka mengetahui kepentingan penglibatan dalam aktiviti seumpama itu.

(Selasa ,24 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1F (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Menerangkan kepentingan kesedaran sivik.
Kemahiran : Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau di sekolah.
Nilai : Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Kesedaran sivik
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai kepentingan kesedaran sivik dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui dalam kehidupan seharian.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)
Tajuk : Kegunaan Tenaga Suria kepada Manusia (syarahan)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Menyenaraikan semua kegunaan tenaga suria kepada manusia.
2) Membina ayat dengan betul.
Fokus Utama : 8.6 Aras 3 (i)
Fokus Sampingan : 8.1 Aras 1 (i)
Aktiviti : Perbincangan dalam menulis syarahan.
Sistem Bahasa : Kata nama
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menyenaraikan kegunaan tenaga suria kepada manusia.Terdapat segelintir pelajar yang tidak membuat dan berusaha untuk membuat tugasan yang diberikan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (5.45 – 6.20)
Unit / Tema : Demokrasi
Tajuk : Penglibatan Diri Dalam Aktiviti Kemasyarakatan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Mengenal pasti aktiviti kemasyarakatan yang boleh diceburi.
2) Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan yang berfaedah.
Penerapan Nilai : Penglibatan diri dalam pembangunan negara.
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar didedahkan berkenaan aktiviti kemasyarakatan supaya mereka mengetahui kepentingan penglibatan dalam aktiviti seumpama itu.

(Rabu , 25 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1A (2.00 – 3.10)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Menerangkan kepentingan kesedaran sivik.
Kemahiran : Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau di sekolah.
Nilai : Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Kesedaran sivik
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai kepentingan kesedaran sivik dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui dalam kehidupan seharian.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)
Tajuk : Penjodoh Bilangan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami maksud setiap penjodoh bilangan.
2) Memahami penggunaan penjodoh bilangan dengan betul.
Fokus Utama : 2.2Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 2.2Aras 2 (i)
Aktiviti : Perbincangan,latih tubi dan nota
Sistem Bahasa : Ayat tanya, kata nama dan kata hubung
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar dapat menjawab soalan dengan baik biarpun ada sesetengah penjodoh bilangan sukar untuk mereka fahami.

(Khamis ,26 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1H (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Menerangkan kepentingan kesedaran sivik.
Kemahiran : Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau di sekolah.
Nilai : Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Kesedaran sivik
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai kepentingan kesedaran sivik dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui dalam kehidupan seharian.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (3.25 – 4.00)
Unit / Tema : Demokrasi
Tajuk : Kematangan Berfikir Penting Untuk Kebaikan Bersama.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama.
2) Menjelaskan kepentingan sikap terbuka dalam pergaulan untuk memupuk perpaduan.
Penerapan Nilai : Sikap keterbukaan
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Refleksi : Pelajar perlu mengetahui bahawa sikap keterbukaan perlu ada pada diri setiap individu agar lebih bersedia menerima teguran secara positif.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (4.00 – 5.10)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan sesi penerangan
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menyemak soalan tatabahasa yang dibuat dan melihat kesalahan yang dilakukan dan cuba membetulkan kesalahan tersebut.

(Jumaat, 27 Ogos 2010)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (3.10 – 3.45)
Unit / Tema : Demokrasi
Tajuk : Kematangan Berfikir Penting Untuk Kebaikan Bersama.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama.
2) Menjelaskan kepentingan sikap terbuka dalam pergaulan untuk memupuk perpaduan.
Penerapan Nilai : Sikap keterbukaan
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Refleksi : Pelajar perlu mengetahui bahawa sikap keterbukaan perlu ada pada diri setiap individu agar lebih bersedia menerima teguran secara positif.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1L (4.00 – 5.10)
Unit / Tema : Cabaran Masa Depan
Tajuk : Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat.
Pengetahuan : Menerangkan kepentingan kesedaran sivik.
Kemahiran : Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau di sekolah.
Nilai : Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Kesedaran sivik
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar diterangkan mengenai kepentingan kesedaran sivik dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui dalam kehidupan seharian.


MINGGU 33

(Isnin , 16 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1C (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat
Tajuk : Kerajaan Demokrasi
Pengetahuan : Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi.
Kemahiran : Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Nilai : Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Nilai kreativiti
Aktiviti : Rekacipta
Refleksi : Pelajar cuba sedaya upaya mencipta lencana dan cogan kata yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi di Malaysia.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Soal jawab dan latih tubi
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar sedaya upaya menjawab soalan yang diajukan dan bertanya sekiranya tidak memahami maksud perkataan yang dijumpai dalam soalan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (5.45 – 6.20)
Unit / Tema :Demokrasi
Tajuk : Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni.
2) Mengamalkan sifat terbuka dalam perbincangan dengan anggota keluarga.
Penerapan Nilai : Kebebasan bersuara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar memahami bahawa mengamalkan sikap terbuka dengan anggota keluarga amat penting dalam mengharungi kehidupan seharian.

(Selasa , 17 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1F (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat
Tajuk : Kerajaan Demokrasi
Pengetahuan : Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi.
Kemahiran : Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Nilai : Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Nilai kreativiti
Aktiviti : Rekacipta
Refleksi : Pelajar cuba sedaya upaya mencipta lencana dan cogan kata yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi di Malaysia.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)
Tajuk : Kegunaan Tenaga Suria kepada Manusia (syarahan)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Menyenaraikan semua kegunaan tenaga suria kepada manusia.
2) Membina ayat dengan betul.
Fokus Utama : 8.6 Aras 3 (i)
Fokus Sampingan : 8.1 Aras 1 (i)
Aktiviti : Perbincangan dalam menulis syarahan.
Sistem Bahasa : Kata nama
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menyenaraikan kegunaan tenaga suria kepada manusia.Terdapat segelintir pelajar yang tidak membuat dan berusaha untuk membuat tugasan yang diberikan.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (5.45 – 6.20)
Unit / Tema :Demokrasi
Tajuk : Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni.
2) Mengamalkan sifat terbuka dalam perbincangan dengan anggota keluarga.
Penerapan Nilai : Kebebasan bersuara
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Aktiviti : Perbincangan dan nota
Refleksi : Pelajar memahami bahawa mengamalkan sikap terbuka dengan anggota keluarga amat penting dalam mengharungi kehidupan seharian.

(Rabu ,18 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1A (2.00 – 3.10)
Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat
Tajuk : Kerajaan Demokrasi
Pengetahuan : Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi.
Kemahiran : Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Nilai : Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Nilai kreativiti
Aktiviti : Rekacipta
Refleksi : Pelajar cuba sedaya upaya mencipta lencana dan cogan kata yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi di Malaysia.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)
Tajuk : Teknologi Maklumat (Pemahaman)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami teks yang dibaca dengan baik.
2) Menjawab soalan yang diajukan dengan betul.
Fokus Utama : 5.2 Aras 3 (i)
Fokus Sampingan : 6.1 Aras 1 (i)
Aktiviti : Membuat latihan pemahaman
Sistem Bahasa : Kata kerja tak transitif
ABM : Buku kerja
Refleksi : Pelajar semakin memahami kehendak soalan dan berusaha dengan baik dalam menjawab latihan.

(Khamis ,19 Ogos 2010)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1H (12.50 – 2.00)
Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat
Tajuk : Kerajaan Demokrasi
Pengetahuan : Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi.
Kemahiran : Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Nilai : Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Nilai kreativiti
Aktiviti : Rekacipta
Refleksi : Pelajar cuba sedaya upaya mencipta lencana dan cogan kata yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi di Malaysia.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2N (3.25 – 4.00)
Unit / Tema : Demokrasi
Tajuk : Kebebasan Beragama di Malaysia.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Meraikan upacara keagamaan sendiri.
2) Menunjukkan rasa hormat terhadap upacara keagamaan orang lain.
Penerapan Nilai : Kebebasan beragama
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Refleksi : Pelajar mengetahui bahawa rakyat Malaysia mempunyai hak dan kebebasan beragama sejajar dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi yang diamalkan.

BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan (4.00 – 5.10)
Tajuk : Tatabahasa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.
2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.
Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)
Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)
Aktiviti : Perbincangan dan sesi penerangan
Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal
ABM : Buku rujukan
Refleksi : Pelajar menyemak soalan tatabahasa yang dibuat dan melihat kesalahan yang dilakukan dan cuba membetulkan kesalahan tersebut.

(Jumaat, 20 Ogos 2010)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
Matapelajaran : PM
Tingkatan : 2K (3.10 – 3.45)
Unit / Tema : Demokrasi
Tajuk : Kebebasan Beragama di Malaysia.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1) Meraikan upacara keagamaan sendiri.
2) Menunjukkan rasa hormat terhadap upacara keagamaan orang lain.
Penerapan Nilai : Kebebasan beragama
BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks
Refleksi : Pelajar mengetahui bahawa rakyat Malaysia mempunyai hak dan kebebasan beragama sejajar dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi yang diamalkan.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1
Matapelajaran : PSK
Tingkatan : 1L (4.00 – 5.10)
Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat
Tajuk : Kerajaan Demokrasi
Pengetahuan : Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi.
Kemahiran : Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Nilai : Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.
Pendekatan : Pembelajaran koperatif
ABM : Buku teks & buku rujukan
KBKK : Menganalisis data
Nilai Murni : Nilai kreativiti
Aktiviti : Rekacipta
Refleksi : Pelajar cuba sedaya upaya mencipta lencana dan cogan kata yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi di Malaysia.


August 14, 2010

MINNGU 29

(Isnin , 19 Julai 2010)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1

Matapelajaran : PSK

Tingkatan : 1C (12.50 – 2.00)

Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat

Tajuk : Kerajaan Demokrasi

Pengetahuan : Menerangkan prinsip kerajaan demokrasi.

Kemahiran : Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia.

Nilai : Menghargai amalan demokrasi di Malaysia.

Pendekatan : Pembelajaran koperatif

ABM : Buku teks & buku rujukan

KBKK : Menganalisis data

Nilai Murni : Pendidikan Moral

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar diterangkan apa itu demokrasi bagi membolehkan pelajar memahami dengan lebih mendalam konteks demokrasi yang sebenar.


BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia

Tingkatan : Peralihan (3.25- 4.35)

Tajuk : Tatabahasa

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.

2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.

Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)

Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)

Aktiviti : Soal jawab dan latih tubi

Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal

ABM : Buku rujukan

Refleksi : Pelajar sedaya upaya menjawab soalan yang diajukan dan bertanya sekiranya tidak memahami maksud perkataan yang dijumpai dalam soalan.


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Matapelajaran : PM

Tingkatan : 2K (5.45 – 6.20)

Unit / Tema : Hak asasi wanita

Tajuk : Menghormati Hak Wanita dan Tanggungjawab semua

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:

1) Mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah.

2) Menjelaskan sumbangan wanita dalam pembangunan negara.

Penerapan Nilai : Menghormati wanita

BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar memahami bagaimana menghormati hak wanita dan tanggungjawab terhadap mereka.


(Selasa , 20 Julai 2010)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1

Matapelajaran : PSK

Tingkatan : 1F (12.50 – 2.00)

Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat

Tajuk : Kerajaan Demokrasi

Pengetahuan : Menerangkan prinsip kerajaan demokrasi.

Kemahiran : Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia.

Nilai : Menghargai amalan demokrasi di Malaysia.

Pendekatan : Pembelajaran koperatif

ABM : Buku teks & buku rujukan

KBKK : Menganalisis data

Nilai Murni : Pendidikan Moral

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar diterangkan apa itu demokrasi bagi membolehkan pelajar memahami dengan lebih mendalam konteks demokrasi yang sebenar.


BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia

Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)

Tajuk : Kegunaan Tenaga Suria kepada Manusia (syarahan)

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

1) Menyenaraikan semua kegunaan tenaga suria kepada manusia.

2) Membina ayat dengan betul.

Fokus Utama : 8.6 Aras 3 (i)

Fokus Sampingan : 8.1 Aras 1 (i)

Aktiviti : Perbincangan dalam menulis syarahan.

Sistem Bahasa : Kata nama

ABM : Buku rujukan

Refleksi : Pelajar menyenaraikan kegunaan tenaga suria kepada manusia.Terdapat segelintir pelajar yang tidak membuat dan berusaha untuk membuat tugasan yang diberikan.


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Matapelajaran : PM

Tingkatan : 2K (5.45 – 6.20)

Unit / Tema : Hak asasi wanita

Tajuk : Menghormati Hak Wanita dan Tanggungjawab semua

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:

1) Mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah.

2) Menjelaskan sumbangan wanita dalam pembangunan negara.

Penerapan Nilai : Menghormati wanita

BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks

Refleksi : Pelajar memahami bagaimana menghormati hak wanita dan tanggungjawab terhadap mereka.


(Rabu , 21 Julai 2010)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1

Matapelajaran : PSK

Tingkatan : 1A (2.00 – 3.10)

Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat

Tajuk : Kerajaan Demokrasi

Pengetahuan : Menerangkan prinsip kerajaan demokrasi.

Kemahiran : Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia.

Nilai : Menghargai amalan demokrasi di Malaysia.

Pendekatan : Pembelajaran koperatif

ABM : Buku teks & buku rujukan

KBKK : Menganalisis data

Nilai Murni : Pendidikan Moral

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar diterangkan apa itu demokrasi bagi membolehkan pelajar memahami dengan lebih mendalam konteks demokrasi yang sebenar.


BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia

Tingkatan : Peralihan (3.25 – 4.35)

(PERHIMPUNAN DIJALANKAN)


(Khamis ,22 Julai 2010)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1

Matapelajaran : PSK

Tingkatan : 1H (12.50 – 2.00)

Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat

Tajuk : Kerajaan Demokrasi

Pengetahuan : Menerangkan prinsip kerajaan demokrasi.

Kemahiran : Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia.

Nilai : Menghargai amalan demokrasi di Malaysia.

Pendekatan : Pembelajaran koperatif

ABM : Buku teks & buku rujukan

KBKK : Menganalisis data

Nilai Murni : Pendidikan Moral

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar diterangkan apa itu demokrasi bagi membolehkan pelajar memahami dengan lebih mendalam konteks demokrasi yang sebenar.


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN

Matapelajaran : PM

Tingkatan : 2N (3.25 – 4.00)

Unit / Tema : Hak asasi wanita

Tajuk : Menghormati Hak Wanita dan Tanggungjawab semua

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:

1) Mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah.

2) Menjelaskan sumbangan wanita dalam pembangunan negara.

Penerapan Nilai : Menghormati wanita

BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks

Refleksi : Pelajar memahami bagaimana menghormati hak wanita dan tanggungjawab terhadap mereka.


BAHASA MALAYSIA – PERALIHAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia

Tingkatan : Peralihan (4.00 – 5.10)

Tajuk : Tatabahasa

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

1) Memahami perkataan yang sesuai bagi soalan-soalan yang diajukan.

2) Memantapkan penggunaan tatabahasa dalam ayat.

Fokus Utama : 1.1 Aras 1 (i)

Fokus Sampingan : 1.1 Aras 3 (i)

Aktiviti : Perbincangan dan sesi penerangan

Sistem Bahasa : Ayat majmuk dan ayat tunggal

ABM : Buku rujukan

Refleksi : Pelajar menyemak soalan tatabahasa yang dibuat dan melihat kesalahan yang dilakukan dan cuba membetulkan kesalahan tersebut.


(Jumaat, 23 Julai 2010)

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN

Matapelajaran : PM

Tingkatan : 2K (3.10 – 3.45)

Unit / Tema : Hak Asasi Manusia

Tajuk : Utamakan Kebajikan Pekerja

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:

1) Menyatakan tanggungjawab majikan menjaga kebajikan pekerja.

2) Menjelaskan hak-hak yang patut diperoleh oleh pekerja.

Penerapan Nilai : Bertanggungjawab

BBM / SPP : Buku rujukan dan buku teks

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar diterangkan tentang kebajikan pekerja dan tanggungjawab majikan terhadap mereka.Mereka cuba memahaminya dengan baik dan bertanya sekiranya kurang memahami tajuk tersebut.


PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN TINGKATAN 1

Matapelajaran : PSK

Tingkatan : 1L (4.00 – 5.10)

Unit / Tema : Malaysia Negara Berdaulat

Tajuk : Kerajaan Demokrasi

Pengetahuan : Menerangkan prinsip kerajaan demokrasi.

Kemahiran : Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia.

Nilai : Menghargai amalan demokrasi di Malaysia.

Pendekatan : Pembelajaran koperatif

ABM : Buku teks & buku rujukan

KBKK : Menganalisis data

Nilai Murni : Pendidikan Moral

Aktiviti : Perbincangan dan nota

Refleksi : Pelajar diterangkan apa itu demokrasi bagi membolehkan pelajar memahami dengan lebih mendalam konteks demokrasi yang sebenar.